6 Care sunt consecinţele în caz de deces?

Decesul unui soţ conduce la încetarea regimului matrimonial, cu consecinţele menţionate la punctul 5. În plus, soţul supravieţuitor are dreptul de a primi o cotă din patrimoniul succesoral al soţului decedat conform legii succesiunii.