8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Sistemul comunității de bunuri se aplică și parteneriatelor înregistrate, cu excepția cazului în care partenerii încheie o convenție privind bunurile (caz în care, similar căsătoriei, pot opta pentru separația bunurilor). Legea 76/2016 prevede că sunt aplicabile parteneriatelor înregistrate dispozițiile legale referitoare la succesiunea ab intestat, la rezerva succesorală, la nedemnitatea succesorală, la raportl și și la pactul de familie. Alin. 21 (Legea 76/2016) prevede că articolele referitoare la succesiunea ab intestat, la rezervă și la nedemnitatea succesorală sunt aplicabile inclusiv parteneriatelor înregistrate.