1 Care este legea aplicabilă?

1.1. Care este legea care se aplică în cazul proprietăţii matrimoniale? Care sunt criteriile/regulile folosite pentru a stabili legea aplicabilă? Care sunt convenţiile internaţionale care trebuie respectate cu privire la anumite ţări?

Regimul matrimonial al bunurilor este guvernat de dreptul leton dacă locul de reşedinţă obişnuită al soţilor este în Letonia. Dacă proprietatea soţilor se află în Letonia, atunci în raport cu această proprietate soţii se supun legii letone, chiar dacă reşedinţa lor nu este în Letonia ( art. 13 din Codul Civil Leton (CC)).

1.2. Au soţii posibilitatea de a alege legea aplicabilă? Dacă da, care sunt principiile care guvernează această alegere (de exemplu, legislaţiile alese, cerinţe formale, principiul retroactivităţii)?

Dreptul leton nu prevede posibilitatea de a opta pentru o anumită lege aplicabilă.