4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Regimul matrimonial precizat într-o convenţie matrimonială trebuie înregistrat în Registrul pentru relaţiile patrimoniale dintre soţi situat la Registrul întreprinderilor pentru a putea deveni opozabil terţilor. În plus, se vor înregistra toate celelalte informaţii prevăzute de lege (a se vedea punctul 4.2.) şi contractual, hotărârile instanţelor, deciziile şi notificările referitoare la relaţiile patrimoniale ale soţilor.

Convenţia matrimonială va fi înregistrată la departamentul respectiv al Registrului Organizaţiilor în al cărui teritoriu administrativ deservit este înregistrat locul de reşedinţă al unuia dintre soţi. În cazul în care convenţia matrimonială cuprinde o clauză privind bunurile imobiliare, contractul trebuie de asemenea înregistrat în Registrul Cadastral aferent zonei unde se află proprietatea.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Registrul pentru relaţiile patrimoniale dintre soţi va cuprinde următoarele informaţii:

  • Informaţii despre soţi;
  • Informaţii despre regimul matrimonial al bunurilor stipulat: separaţia de bunuri sau comunitatea de bunuri; data înscrierii în Registru; informaţii despre convenţia matrimonială; data încetării regimului matrimonial al bunurilor;
  • Informaţii specifice: informaţii privind ce bunuri fac parte din bunurile proprii ale fiecărui soţ; răspunderea unui soţ pentru obligaţiile celuilalt soţ; restricţii asupra drepturilor patrimoniale ale soţilor; alte informaţii referitoare la terţi; observaţii.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Orice persoană poate consulta Registrul şi solicita extrase din fişele acestuia.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Convenţia, precum şi hotărârea judecătorească privind partajul bunurilor comune sunt opozabile terţilor după înscrierea lor în Registrul pentru relaţiile patrimoniale dintre soţi; în ceea ce priveşte bunurile imobiliare, vor fi opozabile după înscrierea lor în Registrul Cadastral.