5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

În cadrul regimului matrimonial legal, după divorţ fiecare soţ îşi păstrează bunurile proprii. Bunurile comune sunt împărţite în mod egal între soţi.

Dacă s-a optat pentru regimul comunităţii de bunuri fără a se mai stipula nimic altceva, în cazul divorţului bunurile comune, după deducerea datoriilor, vor fi împărţite între soţi (art. 137 CC).

Dacă se prevede regimul separaţiei de bunuri în convenţia matrimonială, în cazul divorţului nu se va face partajul bunurilor. Fiecare dintre soţi îşi păstrează bunurile care i-au aparţinut înainte de căsătorie, precum şi bunurile pe care le-a dobândit în timpul căsătoriei ( art. 117 CC).

Soţii pot semna o convenţie în faţa notarului sau pot încheia un contract sub semnătură privată privind împărţirea bunurilor. Acest tip de contract poate fi încheiat numai în timpul căsătoriei. Dacă soţii nu ajung la un consens, conflictul va fi deferit instanţei de judecată sub forma unei acţiuni.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Partajul bunurilor se face cu luarea în considerare a datoriilor. Soţii pot încheia un contract privind partajarea obligaţiilor comune. În cazul unui conflict, acesta va fi deferit instanţei de judecată printr-o acţiune.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

În timpul procedurilor de desfacere a căsătoriei sau după desfacerea căsătoriei, oricare dintre soţi (foştii soţi) poate solicita întreţinerea de către celălalt soţ (fost soţ) proporţional cu posibilităţile acestuia din urmă, dacă celălalt soţ a contribuit prin acţiunile sale la încetarea căsătoriei şi dacă întreţinerea de către celălalt soţ este necesară pentru a asigura standardul de viaţă anterior al soţului reclamant ( art. 81 CC).

Dacă unul dintre soţi, în timpul administrării proprietăţii celuilalt soţ a suportat cheltuielile necesare din bunurile sale, acesta poate solicita celuilalt soţ rambursarea cheltuielilor în cauză doar după încetarea administrării şi în măsura pe care cel dintâi nu este obligat să o acopere ( art. 101 CC).

Reclamantul evaluează creanţa iar în caz de conflict se va apela la un expert. În plus, în cadrul regimului comunităţii de bunuri, oricare dintre soţi trebuie să ramburseze ceea ce a cheltuit din patrimoniul comunităţii în beneficiul bunurilor sale proprii. Dacă un soţ a suportat cheltuieli din bunurile sale proprii în beneficiul comunităţii, acesta poate solicita rambursarea cheltuielilor din bunurile comune ( art. 138 CC).