9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Toate conflictele de drept civil se vor deferi instanţei de judecată. Acestea vor fi examinate de în prima instanţă, cu excepţia cauzelor care trebuie deferite, conform legii, tribunalului regional.

Dacă partajul bunurilor se realizează în cadrul procedurilor de divorţ, în principiu competenţa este atribuită curţii de primă instanţă pe raza căreia se află locul de reşedinţă obişnuit al pârâtului ( art. 26 alin. 1 din Codul Leton de Procedură Civilă ).

Dacă între statele implicate se aplică Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 al Consiliului privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti , competenţa instanţelor letone este stabilită în conformitate cu prevederile acestui regulament.