4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În Lituania există un Registru pentru Conventiile matrimoniale; registrul este administrat de Biroul Central pentru Ipoteci.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

În Registru se înscriu convenţiile matrimoniale şi partajele de patrimonii.

În Registru se vor însemna data convenţiei matrimoniale, informaţii despre părţi, data la care sau condiţia în care actul va intra în vigoare, detalii despre bunurile vizate de contractul privind regimul aplicabil şi regimul bunurilor stipulat (alin.1 14 din Reglementările privind Registrul pentru Contractele de Căsătorie).

În Registru se vor include fie convenţia, fie hotărârea judecătorească privind partajul bunurilor comune, detalii privind părţile contractuale sau detalii privind persoanele ale căror bunuri sunt partajate în baza hotărârii judecătoreşti, detalii privind bunurile vizate de contractul confirmat sau de hotărârea judecătorească privind partajul şi regimul aplicabil stipulat (alin. 15 din Reglementările privind Registrul pentru Contractele de Căsătorie).

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Extrasele din registru vor fi furnizate în scris, prin e-mail, poştă sau alte mijloace de comunicare sau personal (alin. 63 din Reglementările privind Registrul pentru Contractele de Căsătorie).

Informaţiile înscrise în registru vor fi furnizate oricărei persoane care declară un scop rezonabil şi legal pentru a utiliza informaţiile (alin. 67 din Reglementările privind Registrul pentru Contractele de Căsătorie).

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Convenţia şi modificările aduse acesteia sunt opozabile terţilor cu condiţia să fi fost înscrise în Registrul pentru Contractele de Căsătorie. Această regulă nu se va aplica dacă la data operaţiunii terţul cunoştea convenţia matrimoniala şi modificările acesteia (art. 3.103 alin. (3) din CC). ţ ă î ă ş â