5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Cotele soţilor din bunurile comune sunt considerate egale (art. 3.117 alin. (1) din CC).

Înainte de partajul bunurilor comune ale soţilor se va stabili mai întâi care sunt bunurile comune şi bunurile proprii ale soţilor. Bunurile comune vor fi utilizate mai întâi pentru plata datoriilor scadente şi care sunt exigibile din aceste bunuri. Dacă balanţa bunurilor comune este pozitivă, acestea vor fi împărţite în mod egal între soţi, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul Civil (art. 3.118 din CC).

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Chiar şi după divorţ, soţii vor răspunde în continuare pentru datoriile comune în calitate de co-debitori.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Dacă valoarea bunurilor acordate de instanţă unui soţ este mai mare decât cota acestuia din bunurile comune, soţul în cauză va fi obligat să plătească celuilalt soţ compensaţia corespunzătoare (art. 3.117 alin (3) din CC).