9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Instanţele de judecată din Republica Lituania sunt competenţe în cauzele să judece cauze din domeniul dreptului familiei dacă cel puţin unul dintre soţi este cetăţean al Republicii Lituania sau apatrid cu domiciliul în Republica Lituania (art. 784 alin. (1) din Codul de Procedură Civilă al Republicii Lituania (denumit în continuare CPC)). Dacă ambii soţi au domiciliul în Republica Lituania, cauzele de dreptul familiei în care sunt implicaţi vor fi deferite exclusiv instanţelor din Republica Lituania (art. 784 alin. (2) din CPC). Instanţele din Republica Lituania au de asemenea competenţă în cauzele din domeniul dreptului familiei dacă ambii soţi sunt cetăţeni străini dar au amândoi domiciliul în Republica Lituania (art. 784 alin. (3) din CPC).

În mod exclusiv, doar instanţele din Republica Lituania vor judeca litigii legate de bunuri imobiliare situate în Republica Lituania (art. 786 din CPC).

Litigiile vor fi judecate de curtea de primă instanţă pe raza căreia se află locul de reşedinţă al pârâtului (art. 26 şi 29 din CPC).