4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În Luxemburg, convenţiile matrimoniale sunt făcute publice prin înregistrarea unui extras în registrul stării civile de la ministerul public şi prin înregistrarea în dosar [articolele 1018, 1026, 1126 şi următoarele din Noul Cod de Procedură Civilă ( NCPC)].

Există un regim special pentru convenţiile matrimoniale care stipulează atribuirea, în caz de supravieţuire, a unei părţi din proprietate sau a întregii proprietăţi care include patrimoniul soţilor sau care derogă de la partajul legal al comunităţii de bunuri şi care sunt înregistrate la departamentul pentru înregistrări şi domenii din Luxemburg (Administration de l'Enregistrement et des Domaines).

În cele din urmă, dacă unul dintre soţi este comerciant sau vânzător cu amănuntul, un extras din contractul de căsătorie trebuie înregistrat în Registrul Comerţului şi Societăţilor din Luxemburg [articolul 1020 alineatul (5) NCPC].

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

În registre sunt înscrise, de asemenea, următoarele: cererile de separaţie a bunurilor, actele notariale, hotărârile judecătoreşti privind regimul matrimonial şi, în special, toate modificările aduse acestora (fără a aduce atingere lichidării viitoare a comunităţii existente anterior, care rămâne de efctuat, dacă este cazul).

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Copiile după extrasele din registrul stării civile pot fi eliberate oricărui solicitant. În cazul în care în dosar s-a adăugat o indicaţie de ştergere, copiile după extrasele păstrate în registrul menţionat pot fi eliberate numai cu autorizaţia Ministerului Public (articolul 1129 NCPC). Extrasele din Registrul Comerţului şi Societăţilor pot fi consultate direct la locaţie sau solicitate online ( www.rcsl.lu).

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Efectele juridice ale înregistrării diferă în privinţa părţilor sau a terţilor. Între părţi, modificările aduse intră în vigoare de la data actului notarial. În raport cu terţii, modificarea intră în vigoare la trei luni de la înregistrare, cu excepţia cazului în care soţii informează terţul cu privire la modificările aduse atunci când contractează cu acesta [articolul 1397 alineatul (2) CC]. Cu toate acestea, modificarea nu este opozabilă pentru creditorii ale căror drepturi au fost dobândite înainte de modificare [articolul 1397 alineatul (3) CC].