5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Comunitatea încetează prin divorţ (articolul 1441 CC). La încetarea comunităţii, fiecare soţ reintră în posesia bunurilor sale proprii, dacă acestea există încă în natură, sau a bunurilor care le-au înlocuit pe acestea (articolul 1467 CC).

Se va crea apoi un cont pentru rambursări, în vederea rambursării care se datorează fiecărui soţ din comunitatea de bunuri şi pe care soţii o datorează comunităţii de bunuri (articolul 1468 CC).

Partajul se realizează ulterior (articolul 1475 şi următoarele CC). În lipsa unui acord amiabil, instanţa va interveni între părţi prin pronunţarea unei hotărâri.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

În cazul în care unul dintre soţi contractează individual o datorie care angajează comunitatea în mod, acesta poate fi chemat în judecată pentru întreaga valoare a datoriei. Celălalt soţ poate fi dat în judecată numai pentru jumătate din datorie, cu excepţia cazului în care există răspundere solidară şi individuală (articolele 1482 şi 1483 CC). Niciunul dintre soţi nu poate fi dat în judecată pentru datoria personală a celuilalt soţ.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Nu.