8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Legea din 9 iulie 2004 (Mém. P. 2019 şi următoarele, Doc. Parl. nr. 4946) privind consecinţele legale ale anumitor parteneriate a intrat în vigoare la 1 noiembrie 2004.
Partenerii care au dat o declaraţie de parteneriat pot stabili prin încheierea unui acord scris consecinţele parteneriatului în ceea ce priveşte relaţiile patrimoniale dintre ei. Acest acord poate fi încheiat sau modificat oricând. Notificarea privind acordul sau modificarea acestuia trebuie înaintată ministerului public în termen de trei zile lucrătoare (articolul 6 din Legea din 2004).

În lipsa unui acord, declaraţia de parteneriat dă totuşi naştere unor drepturi şi obligaţii între parteneri similare din multe puncte de vedere cu cele ale soţilor. Dispoziţiile indicate anterior se aplică exclusiv parteneriatelor declarate în conformitate cu articolul 3 din această lege (articolul 1 din Legea din 2004). Nu există dispoziţii speciale privind regimul patrimonial al uniunilor nematrimoniale care nu au fost înregistrate.


Legea din 2004 a fost completată recent prin Legea din 3 august 2010 (Mém. P. 2190, Doc. Parl. nr. 5904); articolul 4-1 din această lege recunoaşte parteneriatele încheiate în străinătate, permiţându-le partenerilor să beneficieze de aceleaşi avantaje ca cele decurgând din parteneriatele încheiate în Luxemburg.