9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Este un principiu general acceptat că la nivel internaţional instanţa competentă este stabilită în baza aceloraşi reglementări definesc jurisdicţia teritorială în dreptul intern. În funcţie de circumstanţe, pot fi implicaţi şi alţi factori de legătură în materie de competenţă judiciară: locul de reşedinţă (locul principal de stabilire), cetăţenia, locul situării proprietăţii, etc.).

În Marele Ducat al Luxemburgului, hotărârea judecătorească de divorţ sau de separare stabileşte în general şi lichidarea regimului comunităţii şi partajul comunităţii de bunuri şi desemnează un notar în acest scop. .

În principiu, competenţa judiciară în materie de regimuri matrimoniale nu depinde de locul situării bunului imobil. Drept rezultat, instanţele din Luxemburg pot hotărî, de asemenea, vânzarea prin licitaţie a proprietăţilor din străinătate.

Dacă notarul desemnat nu reuşeşte să obţină un acord al părţilor, va consemna dificultăţile şi revendicările părţilor într-un proces-verbal pe care îl înaintează instanţei.