3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii au dreptul de a încheia o convenţie matrimonială prin care să opteze pentru regimul matrimonial care va reglementa relaţiile patrimoniale dintre ei. Opţiunea poate fi exprimată fie pentru (1) comunitatea de bunuri, fie pentru (2) separaţia de bunuri, fie pentru (3) comunitatea de surplus sub separaţie de bunuri. În cadrul regimului comunităţii de surplus, bunurile dobândite de fiecare soţ în timpul căsătoriei sunt deţinute şi administrate de soţul care le-a dobândit ca şi când acesta ar fi proprietarul exclusiv al bunurilor (art. 1339 CC). La încetarea acestui regim, excedentele finale ale soţilor care rămân după deducerea datoriilor sunt egalizate (art. 1341 CC).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimoniala trebuie întocmită sub forma unui act autentic. În acest scop se va contacta un notar.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

În cazul în care convenţia matrimonială este semnată înainte de căsătorie, va intra în vigoare în momentul încheierii căsătoriei. Faţă de terţi, însă, convenţia matrimonială intră în vigoare la data la care notarul o înregistrează în Registrul Public. Atunci când convenţia este încheiată după încheierea căsătoriei, va intra în vigoare faţă de soţi la data semnării iar faţă de terţi la data la care notarul o înregistrează în Registrul Public.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Da, convenţia matrimonială poate fi modificată, însă orice modificare adusă după încheierea căsătoriei trebuie aprobată de judecătorul care prezidează secţia de jurisdicţie voluntară. Prin aceasta nu se va aduce atingere creditorilor care au creanţe anterioare modificării.