5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Depinde de regimul matrimonial al bunurilor adoptat. Dacă divorţul/separarea este contestat/-ă, atunci instanţa de judecată va decide cum se vor partaja bunurile. Dacă nu există nicio contestaţie, decizia va aparţine soţilor, cu condiţia validării de către instanţă. Articolul 1333 din Codul Civil prevede faptul că bunurile comune vor fi împărţite atribuindu-se fiecărui soţ o jumătate dintre acestea.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Depinde de regimul matrimonial adoptat. Dacă divorţul/separarea este contestat/-ă, atunci instanţa de judecată va decide cum se vor partaja bunurile. Dacă nu există nicio contestaţie, decizia va aparţine soţilor, cu condiţia validării de către instanţă. Articolul 1333 din Codul Civil stipulează că în cazul partajării bunurilor comune fiecărui soţ i se va atribui o jumătate din obligaţiile aferente bunurilor comune.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

În cadrul regimului comunităţii de bunuri, fiecare dintre soţi are obligaţia de rambursare în beneficiul comunităţii de bunuri, dacă a folosit bunurile comune pentru a stinge propriile sale datorii (art. 1331 alin. 1 CC). Dacă s-au folosit bunurile proprii ale unuia dintre soţi pentru a stinge o datorie comună sau pentru o investiţie în bunurile comune, soţul în cauză are dreptul de a beneficia de rambursare (art. 1331 alin. 2 CC). Rambursarea se va realiza prin alocarea unei sume de bani (art. 1331 alin. 3 CC).