8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Noua Lege privind coabitarea, cap. 571 din Legile Maltei, are prevederi speciale pentru „locuința obișnuită, principală și comună” numai în cazul parteneriatelor înregistrate.

La decesul unuia dintre parteneri, dacă locuința comună a fost deținută în co-proprietate, partenerul supraviețuitor are dreptul de a locui în aceasta în timpul vieții sau până când acesta se căsătorește, încheie o uniune civilă sau un alt parteneriat înregistrat.

Dacă locuința comună a fost proprietatea partenerului defunct, supraviețuitorul se bucură de dreptul de a locui în aceasta pe o perioadă egală cu numărul de ani de coabitare a partenerilor, dar nu mai mult de 15 ani. În același timp, legea prevede de asemenea că acest drept de a locui va fi exercitat „vita durante” de către supraviețuitor sau până când acesta se căsătorește, încheie o uniune civilă sau un alt parteneriat înregistrat.

Cât privește bunurile mobile, legea dă naștere unei prezumpții relative conform căreia coabitanții au dreptul la o cotă-parte egală din bunurile mobile existente în „locuința obișnuită, principală și comună” achiziționate în timpul coabitării.