9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

În afara domeniului de aplicare a Regulamentului UE 2201/2003, instanţele malteze sunt competente în procedurile de divorţ dacă cel puţin unul dintre soţi domicilia în Malta la data prezentării cererii de divorţ în faţa instanţei civile competente, sau dacă cel puţin unul dintre soţi a avut reşedinţa obişnuită în Malta timp de un an anterior înaintării cererii de divorţ.