3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii pot deroga de la regimul legii aplicabile prin încheierea unei convenţii matrimoniale. Părţile au libertatea de a decide asupra conţinutului convenţiei, alegând, însă, practic între o comunitate de bunuri limitată şi excluderea oricărei comunităţi, care este adeseori combinată cu clauze compensatorii. Diferenţierea trebuie făcută între clauzele de compensatorii periodice şi clauzele compensatorii de la momentul desfacerii căsătoriei. Nu se pot exclude prin convenţia matrimonială cererile de întreţinere înaintate de unul dintre soţi împotriva celuilalt, la fel cum nu se pot impune limite reglementărilor privind protecţia familiei, cum ar fi necesitatea obţinerii consimţământului celuilalt soţ pentru înstrăinarea locuinţei conjugale (a se vedea art. 1:88 din BW).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Contractul de căsătorie trebuie încheiat sub forma unui înscris autentic. Adresele notarilor de drept civil din Olanda sunt disponibile online la: http://www.notaries-directory.eu.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei (a se vedea art. 1:114 din BW). În primul caz, convenţia intră în vigoare la data încheierii căsătoriei, iar în al doilea caz, convenţia va produce efecte faţă de soţi începând cu prima zi după semnarea acesteia.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Convenţia poate fi modificată în timpul căsătoriei. Pentru mai multe informaţii a se vedea răspunsurile de la punctele 3.2. şi 3.3.