4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Registrul bunurilor matrimoniale este ţinut la grefa tribunalului. Convenţiile matrimoniale trebuie înregistrate la tribunalul pe raza căruia s-a încheiat căsătoria. În cazul în care căsătoria s-a încheiat în afara graniţelor Regatului Ţărilor de Jos, atunci convenţia matrimonială trebuie înregistrată la grefa tribunalului de la Haga.

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

În registru se va înscrie o copie a actului autentic care cuprinde convenţia matrimonială.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Oricine poate obţine acces la informaţiile din registru şi chiar o copie, contra cost, a convenţiei matrimonială.

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Convenţia încheiată în timpul căsătoriei devine opozabilă terţilor de bună credinţă după 14 zile de la înregistrarea convenţiei în Registru (a se vedea art. 1:120 din BW). Convenţiile matrimoniale semnate înainte de încheierea căsătoriei (prenupţiale) şi înregistrate în registru devin opozabile începând cu data căsătoriei.