5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Comunitatea de bunuri este dizolvată prin divorţ (a se vedea art. 1:99 din BW). În principiu, fiecare dintre soţi are dreptul la o jumătate din bunuri. După dizolvarea comunităţii de bunuri, fiecare dintre soţi poate solicita înapoierea hainelor sale, bijuteriilor sale, echipamentelor sale profesionale şi comerciale, documentelor sale şi amintirilor care aparţin familiei sale (a se vedea art. 1:101 din BW). Împărţirea bunurilor matrimoniale poate fi stabilită printr-un acord de divorţ sau de către judecător (a se vedea art. 3:185 din BW). Partajul poate fi solicitat oricând (a se vedea art. 3:178 din BW). Conform clauzei compensatorii din convenţia de căsătorie, în cazul unui divorţ trebuie să existe o compensaţie între soţi (sub forma unei compensaţii pecuniare).

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

După divorţ, oricare dintre foştii soţi răspunde în continuare pentru întreaga valoarea a datoriei comune pe care a contractat-o în timpul căsătoriei. Celălalt fost soţ răspunde în mod solidar şi individual pentru datoria respectivă după desfacerea căsătoriei. Creditorul poate recupera această datorie doar din cota din bunurile comune alocate celuilalt fost soţ. Datoria poate fi de asemenea recuperată din bunurile proprii ale fostului soţ care a contractat datoria, dar nu din bunurile proprii ale celuilalt fost soţ (a se vedea art. 1:102 din BW.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Împărţirea bunurilor comune se poate realiza prin partajarea bunurilor în natură sau prin plata unei compensaţii băneşti. Partajul poate fi solicitat oricând (a se vedea art. 3:178 din BW).