8 Ce prevede legea cu privire la proprietatea parteneriatelor înregistrate sau neînregistrate?

Cele de mai sus se aplică mutatis mutandis partenerilor înregistraţi1 (a se vedea articolele 1:80a – 1:80g din BW). Reglementările din dreptul privat internaţional diferă în substanţă, pentru aceasta a se vedea

1 În Regatul Ţărilor de Jos, persoanele de acelaşi sex şi de sex diferit pot încheia fie căsătorii, fie parteneriate înregistrate.

Articolele 10:70 – 10:85 din BW Codul Civil (BW) nu cuprinde reglementări privind concubinii neînregistraţi. Concubinii pot, însă, încheia un acord sub forma unei convenţii de convieţuire, care este în general întocmit sub forma unui înscris autentic. Totodată, concubinii obişnuiesc să lase un testament unul în favoarea celuilalt.