3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii pot extinde sau limita regimul comunităţii legale sau pot stabili un regim al separaţiei de bunuri sau un regim al separaţiei de bunuri cu egalizare a bunurilor acumulate prin intermediul unei convenţii matrimoniale (întocmite sub forma unui act autentic notarial). Această convenţie poate fi încheiată fie înainte de căsătorie, fie în timpul căsătoriei. Convenţia matrimonială poate fi modificată sau reziliată. Dacă se reziliază în timpul căsătoriei, legea prevede că între soţi se aplică regimul comunităţii legale, cu excepţia cazului în care soţii au luat o altă decizie. În cazul în care sunt vizaţi terţi, unul dintre soţi poate face trimitere la convenţia matrimonială, dacă terţii au avut cunoştinţă de încheierea şi conţinutului acesteia (art. 47 şi art. 47 1 din Codul familiei şi tutelei).

Nu se permite soţilor să extindă comunitatea de bunuri pentru a include:

  • 1) bunurile care ar putea fi dobândite în viitor prin moştenire, legat sau donaţie;
  • 2) drepturile de proprietate rezultate din proprietatea comună asupra unor bunuri supuse unor reglementări diferite (de exemplu, proprietatea comună în cadrul unui parteneriat de drept civil sau al unui parteneriat comercial);
  • 3) drepturile inalienabile ce revin unei singure persoane;
  • 4) solicitările de despăgubiri pentru vătămări corporale sau probleme de sănătate, cu condiţia ca acestea să nu facă parte din comunitatea de bunuri, sau solicitările de despăgubire pentru daune suferite ;
  • 5) solicitările necuvenite ale soţilor de remuneraţie pentru muncă sau de venit din alte activităţi lucrative (art. 49 din Codul familiei şi tutelei).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie să ia forma unui act autentic notarial, în caz contrar acesta fiind nul şi neavenit [art. 47 alin. (1) din Codul familiei şi tutelei şi art. 73 alin. (2) din Codul civil].

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie, caz în care va intra în vigoare la data încheierii căsătoriei, sau în timpul căsătoriei, caz în care va intra în vigoare imediat.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Soţii pot modifica oricând convenţia matrimonială, atâta timp cât sunt îndeplinite cerinţele formale descrise la punctul 3.2. Legea poloneză nu stipulează un interval minim între întocmirea şi modificarea convenţiei matrimoniale.