4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

În Polonia nu există un registru special al convenţiilor matrimoniale.

În conformitate cu Legea privind registrele judiciare naţionale, se păstrează un registru al antreprenorilor. Legea permite înregistrarea de informaţii privind regimul matrimonial al persoanelor enumerate în registru ca antreprenori sau parteneri în cadrul unor parteneriate comerciale. Datele din registru sunt publice. Prin urmare, în acest caz, cerinţa de notificare a unei autorităţi contractante cu privire la încheierea unei convenţii matrimoniale va fi îndeplinită prin intermediul unei note privind regimul matrimonial în registrul menţionat anterior (a se vedea punctul 3.1).