5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

În cazul încetării comunităţii legale, comunitatea de bunuri şi partajul acesteia sunt reglementate de dispoziţiile privind bunurile moştenite în comun şi, respectiv, privind partajul moştenirii (art. 46 din Codul familiei şi tutelei).

Comunitatea de bunuri poate fi împărţită atunci când regimul comunităţii de bunuri încetează în timpul căsătoriei, de exemplu, ca rezultat al unei hotărâri judecătoreşti sau a unui acord sau atunci când regimul comunităţii de bunuri încetează în momentul desfacerii căsătoriei (prin divorţ sau separaţie). Procedurile de divorţ sau de separaţie nu sunt legate de împărţirea comunităţii de bunuri. De cele mai multe ori, comunitatea de bunuri se împarte în cadrul unor proceduri separate. Divorţul şi separaţia au loc ca rezultat al unei hotărâri judecătoreşti. Comunitatea de bunuri poate fi împărţită de instanţă sau prin intermediul unui acord care trebuie să ia forma unui act autentic notarial, în cazul în care comunitatea de bunuri include bunuri imobiliare (aceeaşi dispoziţie se aplică altor drepturi speciale).

Cotele-părţi ale soţilor din comunitatea de bunuri sunt egale, cu excepţia cazului în care există alte dispoziţii în convenţia matrimonială. Se poate solicita instanţei să stabilească cote-părţi inegale (art. 50 1 din Codul familiei şi tutelei).

Fiecare dintre soţi trebuie să restituie orice cost sau cheltuială făcută din comunitatea de bunuri pentru bunuri personale, cu excepţia costurilor şi cheltuielilor pentru bunuri care au adus venit. Un soţ poate solicita să i se ramburseze costurile şi cheltuielile făcute din bunurile personale pentru comunitatea de bunuri. Niciunul dintre soţi nu poate solicita rambursarea costurilor şi cheltuielilor făcute pentru satisfacerea nevoilor familiei, cu excepţia cazului în care acestea au crescut valoarea comunităţii de bunuri în momentul încetării comunităţii de bunuri. Rambursarea se face la momentul partajului comunităţii de bunuri. Cu toate acestea, instanţa poate decide restituirea cheltuielilor mai devreme, dacă acest lucru este necesar pentru bunăstarea familiei [art. 45 alin. (1) şi (2) din Codul familiei şi tutelei].

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Soţii rămân responsabili pentru datoriile existente după divorţ/separaţie. Partajul comunităţii de bunuri nu include datoriile. Orice acord încheiat între soţi cu privire la achitarea datoriilor nu va avea efect faţă de creditori decât în cazul în care un creditor acceptă asumarea datoriei de către unul dintre soţi.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

În cazul încetării unui regim al separaţiei bunurilor cu compensarea egalizare a bunurilor acumulate (participare la achizitii), creşterea valorii bunurilor fiecărui soţ care a avut loc pe durata regimului poate fi egalizată compensata prin plată în natură [art. 51 4 alin. (1) din Codul familiei şi tutelei]. Solicitarea unei astfel de egalizări se prescrie după zece ani (art. 118 din Codul civil).