9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

În cauzele care se soluţionează prin proceduri contencioase, instanţele poloneze au jurisdicţie pentru aspecte matrimoniale şi aspecte legate de relaţiile patrimoniale dintre soţi, dacă pârâtul îşi are domiciliul sau reşedinţa în Polonia sau, dacă nu este cazul, dacă:

  • 1) ultimul domiciliu comun sau ultima reşedinţă comună a ambilor soţi a fost în Polonia şi unul dintre soţi încă îşi are domiciliul sau reşedinţa în Polonia; sau
  • 2) soţul reclamant a avut domiciliul sau reşedinţa în Polonia timp de cel puţin un an imediat înainte de începerea procedurii; sau
  • 3) soţul reclamant este cetăţean polonez şi a avut domiciliul sau reşedinţa în Polonia timp de cel puţin şase luni imediat înainte de începerea procedurii; sau
  • 4) ambii soţi sunt cetăţeni polonezi.

Instanţele poloneze au competenţă exclusivă dacă ambii soţi sunt cetăţeni polonezi şi ambii îşi au domiciliul şi reşedinţa în Polonia (art. 1103 din Codul de procedură civilă). În cauzele care se soluţionează prin proceduri necontencioase, instanţele poloneze sunt competnete pentru aspecte matrimoniale dacă unul dintre soţi sau una dintre persoanele care intenţionează să se căsătorească este cetăţean polonez sau este persoană străină care şi-a avut domiciliul sau reşedinţa în Polonia şi intenţionează să se căsătorească în Polonia. Cauzele referitoare la partajul comunităţii de bunuri după încetarea regimului comunităţii de bunuri intră, de asemenea, în jurisdicţia poloneză atunci când comunitatea de bunuri sau o parte semnificativă a acesteia se află în Polonia (art. 1106 din Codul de procedură civilă).