4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

Convenţiile matrimoniale trebuie înscrise în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale organizat la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, în registrul de stare civilă al instituţiei în care s-a încheiat căsătoria şi în alte registre de publicitate, în funcţie de natura bunurilor (registrul comerţului, cartea funciară etc.).

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

O copie a convenţiei matrimoniale trebuie înscrisă în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, în registrul de stare civilă, precum şi în celelalte registre menţionate.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi poate solicita eliberarea de extrase certificate [art. 334 alin. (5) din Codul civil].

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Convenţia matrimonială nu poate fi opusă terţilor decât dacă a fost înregistrată.