9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

În afara domeniului de aplicare a Regulamentului 2201/2003, în conformitate cu dispoziţiile privind jurisdicţia internaţională din Legea română nr. 105/1992 privind dreptul internaţional privat, instanţele române au competenţă exclusivă în ceea ce priveşte dizolvarea, nulitatea şi anularea căsătoriilor sau în ceea ce priveşte alte litigii dintre soţi (cu excepţia celor referitoare la bunuri imobile aflate în străinătate), dacă la data cererii ambii soţi îşi au domiciliul („domiciliul” este locul declarat de o persoană ca fiind locuinţa sa principală) în România şi unul dintre ei este cetăţean român sau persoană fără cetăţenie. Instanţele române au, de asemenea, competenţă în ceea ce priveşte toate aspectele legate de bunurile imobile aflate în România.