3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

După încheierea căsătoriei soţii pot conveni să extindă sau să restrângă proprietatea comună stabilită prin lege.

Extindere înseamnă că soţii pot conveni că proprietatea comună va include de asemenea bunurile care s-ar număra altminteri printre bunurile lor proprii (de exemplu, bunurile obţinute prin donaţie, moştenire sau ca substitut pentru proprietatea obţinută înainte de încheierea căsătoriei). Restrângere înseamnă că soţii pot conveni ca anumite părţi din bunurile lor comune (de exemplu, încasările din vânzări, beneficiile şi acumulările aferente unui bun care aparţine exclusiv unuia dintre soţi) să fie excluse din comunitatea de bunuri.

În mod similar, soţii pot conveni asupra administrării comunităţii de bunuri (art. 143a ods.1 OZ), de exemplu, pot stipula că bunurile comune sau anumite bunuri vor fi administrate de ambii soţi sau doar de unul dintre ei. Dacă unul dintre soţi înstrăinează proprietatea care nu face obiectul administrării comune, celălalt soţ nu va putea invoca nulitatea înstrăinării. Aceste modificări ale regimului juridic al comunităţii de bunuri se vor aplica doar bunurilor dobândite după încheierea convenţiei.

Soţii pot conveni asupra unei comunităţi de bunuri ulterioare, prin care comunitatea de bunuri nu se stabileşte înainte de data la care căsătoria încetează. În acest caz, acordul nu modifică întinderea comunităţii de bunuri, ci momentul stabilirii ei. Prin urmare, pe durata căsătoriei, fiecare dintre soţi obţine proprietatea exclusivă a unui bun şi doar în momentul încetării căsătoriei toate bunurile şi titlurile vor forma masa comunităţii de bunuri, care se stabileşte la acea dată.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Pentru încheierea, modificarea sau anularea contractelor de căsătorie descrise mai sus este necesar un înscris autentic întocmit de un notar.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Dreptul slovac nu prevede contractele prenupţiale. Prin urmare, convenţiile matrimoniale pot fi încheiate numai după încheierea căsătoriei. În cazul în care contractul vizează proprietăţi imobiliare, acesta intră în vigoare doar după înregistrarea în Cadastrul Imobiliar.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Contractul poate fi modificat oricând în perioada căsătoriei. De asemenea, ca o condiţie de validitate, contractul modificat trebuie să ia forma unui înscris autentic întocmit de un notar.