9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

În ceea ce priveşte divorţul, nulitatea căsătoriei sau existenţa sau absenţa căsătoriei, competenţa aparţine judecătoriei de primă instanţă din circumscripţia căreia se află ultima reşedinţă comună a soţilor, dacă cel puţin unul dintre soţi locuieşte în continuare acolo. Dacă nu există o astfel de instanţă, competenţa aparţine tribunalului de care aparţine pârâtul şi dacă nici această instanţă nu există, atunci tribunalului de care aparţine reclamantul (art. 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP) – Codul de Procedură Civilă). Tribunal înseamnă instanţa locală în circumscripţia căreia se află reşedinţa unui cetăţean, iar dacă nu are nicio reşedinţă, înseamnă instanţa locală în circumscripţia căreia se află locul de şedere al cetăţeanului.

În ceea ce priveşte stabilirea bunurilor comune ale soţilor sau a altor bunuri după divorţ sau anularea închirierii în comun a casei, competenţa aparţine instanţei care a pronunţat divorţul. În ceea ce priveşte aspectele matrimoniale, instanţele slovace dobândesc competenţă internaţională dacă cel puţin unul dintre soţi este cetăţean al Republicii Slovace. Dacă niciunul dintre soţi nu este cetăţean slovac, atunci instanţele de judecată din Slovacia sunt competente:

dacă cel puţin unul dintre soţi este rezident în Slovacia şi dacă hotărârea curţii poate fi recunoscută în statele de domiciliu ale ambilor soţi, sau dacă cel puţin unul dintre soţi a avut reşedinţa în Republica Slovacă pentru o perioadă mai lungă de timp, sau pentru aspectele care vizează nulitatea căsătoriei, dacă soţii locuiesc aici. (art. 38 ZMPS)