3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Noul Cod al Familiei sloven reglementează încheierea unei convenții în ceea ce privește efectele patrimoniale și raporturile juridice. Această convenție reprezintă un acord prin care soții convin asupra conținutului regimului lor matrimonial, care diferă de cel statutar. În cadrul acestei convenții, soții pot conveni asupra tuturor celorlalte raporturi patrimoniale pe parcursul căsătoriei, precum și în cazul unui divorț. Înainte de încheierea convenției, soții trebuie să se informeze reciproc cu privire la statutul lor patrimonial; în caz contrar, convenția poate fi contestată. O secțiune a convenției cu privire la efectele patrimoniale și raporturile juridice se poate referi la acordul soților privind sprijinul reciproc sau la acordul privind acordarea unei întrețineri în cazul divorțului.

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Un acord valabil încheiat între soţi şi toate modificările aduse acestuia trebuie să fie sub forma unui act autentic notarial.

Convenția soților care privește efectele patrimoniale și raporturile juridice trebuie să îmbrace forma unui act notarial executabil în mod direct. Înainte de semnarea convenției, este prevăzută obligația notarului de a da explicații iar convenția este înscrisă în registrul convențiilor soților cu privire la efectele patrimoniale și raporturile juridice. în cazul în care convenția nu este valabilă, soților li se va aplica regimul matrimonial legal. În cazul în care convenția soților care privește efectele patrimoniale și raporturile juridice nu este înscrisă în registru, față de terți produce efecte prezumția că soților le este aplicabil regimul matrimonial legal.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Acordurile care stipulează că bunurile proprii vor face parte din bunurile comune pot fi încheiate numai în timpul căsătoriei.

Se aplică libertatea contractuală: regimul convențional se aplică soților din momentul încheierii convenției asupra efectelor patrimoniale și raporturile juridice, cu excepția cazului în care soții se înțeleg altfel. Convenția între viitorii soți va intra în vigoare la data căsătoriei sau ziua ulterioară căsătoriei stabilită de viitorii soți în acordul care determină bunurile și raporturile juridice.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Se aplică libertatea contractuală : soții pot modifica o convenție asupra efectelor patrimoniale și raporturilor juridice deja încheiată, printr-un act notarial direct executabil, modificarea trebuind raportată registrului privind convențiile asupra efectelor patrimoniale și raporturilor juridice .