5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Ambii soţi au dreptul de a solicita partajul bunurilor în instanţă după desfacerea (precum şi în timpul) căsătoriei. Partajul poate fi solicitat, de asemenea, de creditorul unuia dintre soţi din cauza obligaţiilor care nu revin celuilalt soţ. În faza iniţială a partajului, sunt stabilite bunurile comune şi părţile din acestea ce revin soţilor. La partajul bunurilor comune, părţile soţilor nu pot fi stabilite pentru fiecare bun în parte; se stabileşte doar partea ce revine fiecărui soţ din totalul bunurilor. Prezumţia părţilor egale din bunurile comune poate fi contestată. În cazul unor astfel de litigii, instanţa ia în considerare toate circumstanţele cauzei (în special veniturile soţilor, sprijinul pe care unul dintre soţi îl oferă celuilalt, care dintre soţi are custodia copiilor, întreţinerea casei şi a familiei de către soţi, cheltuielile soţilor pentru întreţinerea bunurilor comune şi orice altă formă de contribuţie la administrarea, întreţinerea şi sporirea valorii bunurilor commune).

După stabilirea părţilor respective ale soţilor, urmează o a doua fază în timpul căreia aceştia pot conveni asupra modului de împărţire a bunurilor. Pentru separarea completă a bunurilor, aceştia pot alege între o împărţire fizică şi una civilă sau o combinaţie a acestora două. Dacă nu pot ajunge la un acord cu privire la acest aspect, în cadrul unei proceduri civile necontencioase, instanţa trebuie să efectueze mai întâi o separare fizică, cu prioritate asupra unei separări civile, în cadrul căreia bunurile sunt vândute şi beneficiile sunt împărţite. În cazul unei separări fizice, fiecare dintre soţi primeşte, în limitele părţii sale, bunurile din care dovedeşte că are o cotă legitimă mai mare. Un soţ primeşte bunurile care îi servesc profesiei sau altor activităţi ale sale şi care îi permit să câştige un venit sau servesc exclusiv uzului personal al acestuia şi nu reprezintă bunuri proprii.

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

Soţii rămân responsabili solidar şi individual pentru datoriile lor comune după divorţ, până la partajul bunurilor comune, moment în care ar trebui împărţite şi datoriile. Dacă nu sunt împărţite, soţii rămân responsabili solidar şi individual.

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

Dacă valoarea bunurilor proprii ale unuia dintre soţi care a fost utilizată pentru acoperirea datoriilor comune depăşeşte partea sa din aceste datorii, soţul poate introduce o cerere de rambursare din partea celuilalt soţ.