9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Conform normelor generale ale jurisdicţiei, instanţele slovene au jurisdicţie internaţională pentru litigiile referitoare la bunurile matrimoniale dacă reşedinţa permanentă a pârâtului se află în Republica Slovenia. Dacă pârâtul nu are o reşedinţă permanentă în nicio altă ţară, jurisdicţia se poate stabili, de asemenea, pe baza reşedinţei sale temporare în Slovenia (art. 48 din Legea privind dreptul internaţional privat şi procedurile relevante). Dacă litigiile referitoare la bunurile matrimoniale privesc bunuri situate în Republica Slovenia, o instanţă slovenă are jurisdicţie chiar dacă pârâtul nu are reşedinţa în Republica Slovenia. Dacă majoritatea bunurilor sunt situate în Republica Slovenia şi restul se află în străinătate, instanţa poate decide asupra bunurilor aflate în străinătate numai dacă decide asupra bunurilor situate în Republica Slovenia şi numai dacă pârâtul este de acord cu acest lucru (art. 67 din Legea privind dreptul internaţional privat şi procedurile relevante).