3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Soţii au dreptul de a stipula, prin intermediul unei convenţii matrimoniale, un regim matrimonial diferit de regimul prestabilit al comunităţii de achiziţii.

Ca alternativă la regimul matrimonial legal al comunităţii de achiziţii, legea spaniolă prevede regimul separaţiei bunurilor (régimen de separación de bienes) şi regimul participării la achiziţii (régimen de participación). În cadrul regimului separaţiei bunurilor (art. 1435-1444 CC), fiecare soţ păstrează bunurile pe care le-a adus în căsătorie şi devine unic proprietar al bunurilor pe care le dobândeşte în timpul căsătoriei. În cazurile în care nu se poate stabili cui aparţin bunurile, se prezumă că fiecărui soţ îi revine jumătate din bunuri.

În cadrul regimului participării la achiziţii (art. 1411-1434 CC), fiecare dintre soţi păstrează bunurile pe care le-a adus în căsătorie şi devine unic proprietar al bunurilor pe care le dobândeşte în timpul căsătoriei, însă fiecare dintre soţi are dreptul la o parte dintre achiziţiile făcute de celălalt soţ atât timp cât regimul este în vigoare. Aceste achiziţii se calculează la momentul dizolvării regimului sau la momentul desfacerii căsătoriei.

În cadrul ambelor regimuri, niciunul dintre soţi nu este responsabil pentru datoriile celuilalt şi fiecare dintre soţi este liber să dispună de bunurile sale, cu excepţia locuinţei familiei (art. 1320 CC).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţiile matrimoniale (capitulaciones matrimoniales) trebuie încheiate sub forma unui act autentic (art. 1315 CC). Prin urmare, convenţia trebuie încheiată în prezenţa unui notar public, care întocmeşte actul autentic (art. 1280 CC). Acesta se înregistrează în registrul civil pentru a putea fi opozabil terţilor.

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţiile matrimoniale pot fi încheiate înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei. Convenţiile matrimoniale încheiate înainte de căsătorie vor intra în vigoare numai dacă se celebrează căsătoria ulterior (art. 1333 CC). Convenţiile matrimoniale încheiate în timpul căsătoriei intră în vigoare din momentul încheierii lor, însă nu pot fi opuse terţilor decât dacă sunt înregistrate în registrul civil.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Soţii pot, de asemenea, să modifice o convenţie existentă, cu condiţia să respecte aceleaşi condiţii de formă (art. 1331 CC). Cu toate acestea, modificarea nu va afecta drepturile deja dobândite de terţi (art. 1317 CC).