4 Regimul de proprietate matrimonială poate fi sau trebuie să fie înregistrat?

Regimul matrimonial şi orice schimbare/modificare adusă acestuia trebuie înregistrate pentru a putea fi opuse terţilor.

4.1. Există unul sau mai multe registre de proprietate matrimonială în ţara dumneavoastră? Unde?

În Spania există mai multe registre civile. Atât căsătoria, cât şi orice convenţie matrimonială trebuie înregistrate în registrul civil al locului în care se află reşedinţa obişnuită a soţilor (art. 1333 CC, art. 69 LRC şi art. 70 LRC). Numai înregistrarea căsătoriei este obligatorie (art. 71 LRC).

4.2. Ce documente sunt înregistrate? Ce informaţii sunt înregistrate?

Convenţiile matrimoniale încheiate înainte de căsătorie trebuie să fie înregistrate, precum şi cele încheiate în timpul căsătoriei, dacă acestea modifică regimul matrimonial (în caz contrar, nu vor putea fi opozabile terţilor), iar hotărârile de separaţie şi de divorţ trebuie, de asemenea, să fie înregistrate (art. 77 LRC). Părţile interesate primesc un certificat emis de registrul civil ca dovadă a înregistrării (art. 75 LRC). Un alt document utilizat în practică este Libro de Familia ("Livretul de familie"), în care se înregistrează detalii privind căsătoriile, datele de naştere ale copiilor, etc.

4.3. În ce condiţii şi de către cine pot fi accesate informaţiile înregistrate în registru?

Informaţiile înregistrate sunt publice (art. 6 LRC), însă datele protejate pot fi accesate numai de părţile interesate sau de moştenitorii acestora (Legea 15/1999 privind protecţia datelor).

4.4. Care sunt efectele legale ce decurg din înregistrare (valabilitate, opozabilitate)?

Consecinţa legală a înregistrării este opozabilitatea faţă de terţi (art. 70 LRC).