5 Care sunt consecinţele procedurii de divorţ/separare?

Divorţul sau separaţia duce la încetarea comunităţii de achiziţii. Rezultatul este dizolvarea şi lichidarea comunităţii de bunuri (art. 1392 CC). Divorţul duce, de asemenea, la desfacerea căsătoriei.

5.1. Care este modalitatea prin care se vor împărţi bunurile (drepturile reale)?

Bunurile se împart după cum urmează. Mai întâi, se întocmeşte un inventar (art. 1396 CC), atât al activelor (art. 1397 CC), cât şi al pasivelor (art. 1398 CC). De îndată ce acesta este finalizat, mai întâi se plătesc datoriile comune în bani sau în bunuri comune (art. 1399-1400 CC). Creditorii îşi păstrează drepturile până se realizează plata integrală (art. 1401 CC). După plata creditorilor, se plătesc compensaţiile şi rambursările cuvenite fiecăruia dintre soţi (art. 1403 CC), iar ceea ce rămâne se împarte în mod egal soţului şi soţiei sau moştenitorilor lor (art. 1404 CC).

Se exclud din partaj bunurile personale, care nu pot fi împărţite de vreme ce aparţin proprietarului. Acestea sunt enumerate la articolul 1346 CC.

Locuinţa familiei, în ciuda faptului că este exclusă din partajul bunurilor, dacă aceasta aparţine unuia dintre soţi, poate fi acordată de instanţe celuilalt soţ, dacă acesta din urmă depinde de continuarea utilizării acesteia pentru a-şi satisface nevoile vitale sau dacă un copil comun are o nevoie substanţială de a continua utilizarea acesteia (art. 96 CC).

5.2. Cine este persoana responsabilă pentru datoriile existente după procedura de divorţ/separare?

De îndată ce se întocmeşte inventarul, se plătesc datoriile comune, în bani sau în bunuri comune (art. 1399-1400 CC). Creditorii îşi păstrează drepturile până se realizează plata integrală (art. 1401 CC).

5.3. Este îndreptăţit vreunul din soţi să pretindă o plată compensatorie?

În cazul în care separaţia sau divorţul produce un dezechilibru economic negativ unuia dintre soţi, soţul dezavantajat va avea dreptul la o compensaţie, care poate consta într-o pensie temporară sau pe termen nedeterminat sau într-o plată unică. Compensaţia poate fi convenită de soţi în cadrul unui acord aprobat de instanţă sau, în lipsa unui astfel de acord, aceasta poate fi stabilită de instanţă, care va lua în considerare anumite împrejurări (art. 97 CC). În plus, soţul care a acţionat de bună-credinţă are dreptul la o compensaţie în cazurile în care căsătoria este anulată (art. 98 CC).Pensiile pot fi modificate în cazul în care împrejurările se schimbă în mod semnificativ (art. 100 CC). Dreptul la pensie poate fi, de asemenea, pierdut în anumite împrejurări (art. 101 CC).

5.3.1. În cazul în care există un excedent de bunuri comune:
- Pretenţia la plată compensatorie este realizată în numerar sau în natură?
- Care este modalitatea prin care se estimează valoarea plăţii compensatorii?
- Care este valoarea plăţii compensatorii?
- Care este termenul de prescriere al pretenţiei?

În cazul comunităţii de achiziţii, soluţionarea unei cereri de compensaţie, precum şi calcularea, plata şi durata acesteia sunt reglementate de dispoziţiile descrise în secţiunea 5.3.

5.3.2. În alte situaţii (exceptând excedent de bunuri comune)?

Aceleaşi norme (din secţiunea 5.3.) se aplică şi altor regimuri matrimoniale.