3 Care este modalitatea prin care soţii îşi pot stabili regimul lor de proprietate matrimonială?

3.1. Care prevederi pot fi modificate prin intermediul unui contract şi care nu? Care sunt alternativele de regimuri de proprietate matrimonială pe care le poţi alege?

Comunitatea ulterioară de bunuri este regimul matrimonial al bunurilor aplicabil. Nu există un regim alternativ pentru care soţii să poată opta. Soţii sau viitorii soţi pot încheia, însă, o convenţie matrimonială. Această convenţie nu aduce nicio schimbare raporturilor de proprietate; ci modifică doar statutul bunurilor comune sau pe cel al bunurilor proprii (ÄktB Capitolul 7). Există de asemenea contracte de drept familial reglementate de lege, de exemplu în ceea ce priveşte donaţiile între soţi ( ÄktB Capitolul 8 şi Legea (1936:83)) şi împărţirea bunurilor în timpul căsătoriei (ÄktB 9:1 şi 9:2). În ambele cazuri se impune înregistrarea contractului. Soţii au de asemenea posibilitatea de a încheia un contract prealabil cu privire la împărţirea bunurilor în cazul unui divorţ iminent (ÄktB 9:13).

3.2. Care sunt cerinţele formale şi care este autoritatea pe care o pot contacta?

Convenţia matrimonială trebuie încheiată în scris şi înregistrată la Agenţia Fiscală Suedeză (ÄktB 7:3).

3.3. Când poate fi încheiat contractul şi care este perioada în care acesta intră în vigoare?

Convenţia matrimonială poate fi încheiată înainte de căsătorie sau în timpul căsătoriei. Înregistrarea acestor conveţii este întotdeauna obligatorie. În primul caz, convenţia intră în vigoare la momentul încheierii căsătoriei, iar în al doilea caz intră în vigoare în momentul înregistrării.

3.4. Poate fi modificat un contract existent de către soţi? Dacă da, în ce condiţii?

Prin intermediul unei noi convenţii matrimoniale, soţii pot schimba statutul bunurilor de la proprii la comune sau invers. Se aplică aceleaşi cerinţe de formă.