9 Care este autoritatea competentă în situaţii de conflict sau alte aspecte legale?

Anglia/Ţara Galilor

În afară de instrumentele europene aplicabile, temeiurile din common law care conferă competenţă judiciară sunt mai degrabă cuprinzătoare; în esenţă, se poate stabili că există competenţă dacă unul dintre soţi domiciliază în Anglia şi Ţara Galilor. Cu toate acestea, doctrina forum non conveniens permite unei instanţe de judecată să suspende procedurile/refuze competenţa dacă este de părere că o instanţă dintr-o altă jurisdicţie este într-o mai mare măsură aptă să soluţioneze cauza respectivă. A se vedea şi punctele 1.1. şi 1.2. de mai sus.

Scoţia

Instanţele civile de drept comun (şi anume Curtea Supremă pentru întreaga Scoţie şi curţile locale ale şerifilor) au competenţă în cauzele care vizează bunurile matrimoniale şi partajarea bunurilor în cazul divorţului. Instanţele scoţiene au competenţa de a pronunţa o hotărâre privind acordarea unei compensări financiare în cazul divorţului dacă au competenţă în acţiunea de divorţ (a se vedea secţiunea 10 din Legea privind procedurile ce vizează domiciliul şi căsătoria 1973). Reglementările privind competenţa în materie de divorţ sunt cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 din 27 noiembrie 2003 al Consiliului .

Pentru ca o curte a şerifului să aibă competenţă în materie de divorţ, instanţele scoţiene trebuie să aibă competenţă în conformitate cu Regulamentul Consiliului şi, în plus, una dintre părţile care au încheiat căsătoria trebuie<

  • (i) să fi fost rezidentă în jurisdicţia curţii şerifului pe o perioadă de patruzeci de zile, ultima zi din această perioadă fiind data la care s-a intentat acţiunea sau
  • (ii) să fi fost rezidentă în jurisdicţia curţii şerifului pe o perioadă mai mare de patruzeci de zile care să se încheie cu cel mult patruzeci de zile înainte de data respectivă şi să nu aibă nicio reşedinţă cunoscută în Scoţia la acea dată.