4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

V Rakúsku neexistuje osobitný register pre predmanželské zmluvy alebo iné dohody manželov, ako ani žiadna povinnosť registrácie. Podnikateľský manželský pár môže požadovať, aby bola predmanželská zmluva zapísaná do obchodného registra, aby mohli využiť svoje právo vzniesť námietky voči veriteľom spoločnosti (§ 36 Unternehmensgesetzbuch, UGB).