6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

Ak sa počas manželstva uplatnilo právne rozdelenie majetku, stane sa tak aj po smrti jedného z manželov. Pozostalý manžel/manželka má vopred nárok na zákonný podiel z majetku a na zákonné dedičstvo, pričom dedičstvo sa vzťahuje na vybavenie domácnosti a právo ďalšieho užívania bytu/domu (§ 758 ABGB).
Ak sa manželia dohodli na spoluvlastníctve ešte za života, zo spoločného majetku sa najprv odpočítajú existujúce dlhy a majetok sa následne rozdelí podľa dohodnutého pomeru, alebo v prípade pochybností, na polovicu. Pozostalý manžel/manželka dostane polovicu, zatiaľ čo druhá polovica tvorí majetok zosnulého manžela/manželky.
Dôsledky úmrtia jedného z manželov v prípade spoluvlastníctva v prípade smrti sú uvedené v bode 3.1.