8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Registrované partnerstvo vychádza zo zákona o registrovaných partnerstvách (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, EPG) a je vyhradené pre homosexuálne páry. Podľa § 27c IPRG si registrovaní partneri môžu v cezhraničnom kontexte slobodne zvoliť rozhodné právo. V opačnom prípade sa použije právo štátu, v ktorom bolo partnerstvo zaregistrované. Ustanovenia rakúskeho zákona o majetkových pomeroch manželov sa vzťahujú aj na registrované partnerstvo (§ 1217 para 2 ABGB). Uplatňujú sa aj ustanovenia o spoločnom vlastníctve bytu podľa § 13 WEG a zákaz scudzenia a zaťaženia majetku podľa § 364c ABGB. Rozdelenie majetku dennej potreby partnerov, ako aj úspor partnerov prebieha v súlade s §§ 24 – 41 EPG, ktoré vychádzajú z §§ 81 – 98 EheG.
Pre neregistrované mimomanželské spolužitie neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa majetkových práv, a podobné uplatňovanie §§ 81 a nasl. zákona o manželstve v prípade rozdelenia majetku po rozvode manželstva bolo na základe rozhodnutia súdu zamietnuté. Uplatňujú sa všeobecné ustanovenia právneho poriadku, ktorým sa upravujú záväzky a vlastníctvo.