9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Rozdelenie majetku po rozvode podľa §§ 81a nasl. zákona o manželstve (EheG) a §§ 24 a nasl. zákona o registrovaných partnerstvách (EPG) patrí medzi nesporné manželské veci. Rakúske súdy majú pri takýchto konaniach medzinárodnú právomoc v prípade, že manžel/partner má rakúske občianstvo alebo má svoj obvyklý pobyt v tejto krajine (§ 114a para 4 Jurisdiktionsnorm, JN). Daná problematika patrí do miestnej príslušnosti okresného súdu (§ 104a JN), v ktorého obvode mali manželia/partneri svoj posledný známy obvyklý pobyt, prípadne okresného súdu trvalého bydliska odporcu (§§ 114a para 1 spolu so 76 para 1 JN). Ak rozvodové konanie prebieha na súde a pojednávanie na prvom stupni ešte nebolo ukončené, má tento súd aj právomoc rozdeliť majetok manželov (§§ 114a para 3 spolu so 76 para 1 JN).