4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

I enlighet med kroatisk lag finns det inget krav på att registrera giftorättsgodsavtal.