4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

Nie/nevzťahuje sa na všetky vyššie uvedené ustanovenia.