8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Na Cypre neexistuje žiadny zákon upravujúci spolužitie bez manželstva. Cyperské rodinné právo sa vzťahuje iba na manželské páry. V súčasnosti neexistujú žiadne ustanovenia vzhľadom na majetok manželov osôb, ktoré nie sú zosobášené. Je však prijateľné, aby sa právo na spravodlivú náhradu ohľadne účelne vynaložených nákladov mohlo uplatňovať na slobodných partnerov. Takto môže mať partner isté práva, ak je možné preukázať, že tu bol spoločný úmysel, pokiaľ ide o majetok a partner vie dokázať, že je príjemcom tohto majetku v súlade so všeobecnými zásadami účelne vynaložených nákladov.