9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Žiadosť o rozdelenie spoločného majetku môže byť predložená súdu pre pozostalostné veci (súd pre pozostalostné veci je súčasťou mestského súdu, ktorý je miestnym súdom v Dánsku), ak jeden z partnerov žije v Dánsku. Ak aspoň jeden z partnerov má spojenie s Dánskom, môžu sa partneri dohodnúť, že žiadosť o rozdelení bude predložená tam. Partneri nesmú uzavrieť takúto dohodu vopred, ale možno tak vykonať len v prípade sporu o rozdelení majetku po rozvode a odluke.

Žiadosť o rozdelenie časti spoločného majetku, ktorý sa nachádza v Dánsku môže byť predložená tam, ak majetok nie je predmetom majetkového konania v inej krajine.

(§ 4 zákona o rozdelení majetku rodiny)

(§ 74 zákona o správe majetku)