6 Aké sú dôsledky v prípade úmrtia?

V prípade dedenia bez závetu dedí pozostalý manžel spolu s príbuznými zosnulého manžela/manželky a jeho podiel závisí od postupnosti príbuzných, ktorí majú nárok na dedičstvo (príbuzní v troch líniách).

Ak pozostalý manžel dedí spolu s dedičmi v prvej línii (deti), má nárok na rovnaký podiel ako deti, nesmie však dostať menej ako štvrtinu majetku.

Ak pozostalý manžel dedí spolu s dedičmi v druhej línii (rodičia zosnulého a ich potomkovia, t. j. bratia a sestry zosnulého), má nárok na polovicu majetku. Ak pozostalý manžel dedí spolu s dedičmi z druhej línie, potom má nárok aj na ďalší preferenčný podiel na majetku (vybavenie zo spoločnej domácnosti).

Ak z prvej alebo druhej línie neexistujú žiadni príbuzní, celý majetok zdedí pozostalý manžel.

Okrem podielu na majetku má pozostalý manžel právo osobne využívať nehnuteľnosť, ktorá bola ich spoločným domovom.