8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Podľa estónskeho práva nemožno spolunažívanie zaregistrovať a takisto neexistuje žiadny iný osobitný zákon, ktorý by upravoval mimomanželské spolužitie. Druhovia môžu mimo rodinného práva využiť iné právne prostriedky: môžu uzatvárať partnerstvá podľa záväzkového práva (uplatňovanie príslušných zmlúv sa vymedzuje len na hnuteľný majetok), nadobudnúť spoluvlastníctvo k majetku v súlade s majetkovým právom, spísať závet v súlade s dedičským právom atď.