8 Čo stanovuje zákon v prípade majetku registrovaných a neregistrovaných partnerov?

Neregistrované partnerstvá (spolužitie) sa podľa § 515-8 OZ uznávajú, ale nie sú upravené právnymi predpismi.

Registrované partnerstvá (civilné partnerstvá) sú upravené § 515-1 OZ et seqq. Inštitút týchto partnerstiev sa môže využívať, ale nie je vyhradený pre páry rovnakého pohlavia.

Civilní partneri sú spoločne a nerozdielne zodpovední za dlhy vzniknuté jednému z partnerov za „každodenné potreby“ (§ 515-4 OZ).

Každý z partnerov naďalej slobodne spravuje svoj majetok a zostáva zodpovedný za svoje osobné dlhy. O každom majetku, ktorého vlastníctvo nie je stanovené, sa predpokladá, že je v spoločnom vlastníctve (§ 515-5 OZ). Partneri môžu tiež stanoviť, že majetok nadobudnutý v priebehu trvania partnerstva je v spoločnom vlastníctve (§ 515-5-1 OZ).