4 Môžu alebo musia sa majetkové pomery manželov zaevidovať?

4.1. Existuje vo vašej krajine jeden alebo viacero registrov majetkových pomerov? Kde?

§ 1403 ods. 2 HOZ vyžaduje, aby bola zmluva zapísaná do osobitného verejného registra, aby mohla byť záväzná aj pre tretie strany.

4.2. Aké dokumenty sa evidujú? Ktoré informácie sa evidujú?

Verejná listina, v ktorej si manželia zvolili spoločný majetkový režim, je zapísaná v registri spolu s príslušnými detailmi, ako napríklad mená, rozsah spoločného majetkového režimu a podrobnosti o jeho ukončení.

4.3. Ako a kto môže mať prístup k zaevidovaným informáciám?

Akákoľvek osoba, ktorá bude mať opodstatnený záujem, môže mať prístup do verejného registra, ktorý obsahuje uvedené zápisy.

4.4. Aké sú právne účinky evidencie (platnosť, možnosť podať námietky)?

Zmluva nadobúda platnosť a je napadnuteľná tretími stranami po jej zápise do osobitného verejného registra (§ 1403 HOZ).