9 Na ktorý príslušný orgán sa možno obrátiť v prípade sporov a ostatných právnych otázok?

Grécke súdy majú právomoc v prípade rozhodovania sporov týkajúcich sa párov rozdielnych štátnych príslušností, ak to uvádza grécke medzinárodné právo súkromné, inými slovami v prípade, ak prípad podstatnou mierou súvisí s Gréckom.

Vo všeobecnosti platí, že grécke súdy majú právomoc v prípadoch, ak má odporca trvalé bydlisko v Grécku. V prípade, že odporca nemá trvalé bydlisko v Grécku ani v zahraničí, bude mať právomoc okresný súd v mieste jeho bydliska (§ 3 a 22 a nasledujúce občianskeho súdneho poriadku).

V prípade manželských otázok je kompetentným súdom tiež okresný súd v mieste posledného spoločného bydliska manželov (§ 39 občianskeho súdneho poriadku). Grécke súdy sú vždy kompetentnými súdmi v prípadoch strán, ktoré majú grécku štátnu príslušnosť (§ 611 a 612 občianskeho súdneho poriadku).